Mitjançant aquest avís, masterCAMPING S.L. informa els usuaris de la seva pàgina web www.mastercamping.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (més endavant, “Dades Personals”) perquè decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a masterCAMPING S.L. les Dades Personals requerides en el formulari de sol·licitud d’informació. masterCAMPING S.L. es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives ia les pràctiques de la indústria.

Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que masterCAMPING S.L. serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que tingui, si escau, amb masterCAMPING S.L., la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels productes i serveis de masterCAMPING S.L. i la seva adequació a les preferències i gustos dels usuaris, l’enviament d’actualitzacions dels productes i serveis de masterCAMPING S.L., l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre els productes i serveis oferts per masterCAMPING S.L. actualment i en el futur.

masterCAMPING S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb masterCAMPING S.L. a través del correu electrònic [email protected]