Política de Privadesa del Lloc Web de Master Camping SL

A l’utilitzar el present lloc web ( “Lloc Web“) i / o al comunicar-se electrònicament amb Master Camping SL es recullen i tracten les dades personals de cada usuari ( “Usuari“), el tractament dels quals es regeix per la present política de privacitat ( “Política de privadesa“).

El responsable de l’tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti a l’accedir i utilitzar el Lloc Web i / o subscriure als serveis que es puguin oferir en el mateix (com newsletters) és Màster Càmping SL amb domicili social en Màster Càmping SL. L’usuari pot contactar amb el delegat de protecció de dades de Màster Càmping SL a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

El tipus de dades personals que recollim i tractem dels Usuaris al lloc web es corresponen a dades personals de subscriptors als nostres serveis com newsletters, invitacions a esdeveniments i altres activitats de Màster Càmping SL.

Les dades personals dels usuaris es recolliran i tractaran amb la finalitat de gestionar la relació amb Màster Càmping SL, per utilitzar la seva informació com a punt de contacte per a l’enviament recurrent d’informació o esdeveniments promoguts per Master Camping SL. Així mateix, les seves dades personals es recolliran i tractaran per respondre a les consultes o qüestions que pugui remetre per correu electrònic o mitjançant el lloc web.

La legitimació per al tractament és l’interès legítim de Màster Càmping SL en mantenir la relació existent amb l’Usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, Màster Càmping SL recollirà i tractarà les seves dades mentre la relació segueixi vigent i, si escau, l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat a el tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva dels mateixos, es conservaran de forma bloquejada.

En el cas que els Usuaris ens proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, l’Usuari ens garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts en la present Política de Privadesa, responent personalment davant de Màster Càmping SL de tots els danys i perjudicis puguin derivar en cas d’incompliment.

Màster Càmping SL no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació amb Màster Càmping SL o prèvia autorització per part seva. En concret, només tindran accés a les dades personals aquells tercers amb els quals Màster Càmping SL estigui contractual o legalment obligat a facilitar-los.

En tot cas, les seves dades personals seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

L’informem que els Usuaris tenen dret a exercitar en tot moment, en els termes que estableix la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, demanar que es limiti el tractament, oposar-se a la mateixa, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit a l’adreça: Carrer Sicília 358, entresòl a, Barcelona 08025 oa l’adreça de correu electrònic [email protected], indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu document nacional d’identitat o document identificatiu similar que acrediti seva identitat. Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’Usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat a tercers com a conseqüència de comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta per part de l’Usuari serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

Màster Càmping SL utilitza cookies i trackings de navegació quan un usuari navega per la seva pàgina web. Les nostres galetes i trackings de navegació tan sols s’associen amb un Usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si ni el nom ni cognoms de l’usuari. Les galetes i trackings de navegació de Màster Càmping SL no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i trackings de navegació i impedir així la instal·lació de cookies i trackings de navegació al seu disc dur.